Schakt

Skrämmande och fantasieggande

Peter Bengtsons musik, specialskriven för koreografin, är ett ogenomträngligt men föränderligt klangblock, likt en innesluten massa som aldrig kan nås av någon befriande händelse. Den svarar på dansarnas utbrott med hårda pizzicaton, dragspelsackord kommer som otäcka bett eller hånskratt.

Schakts dansbild vilar i sig själv, skrämmande och fantasieggande.

  • Horace Engdahl, Dagens Nyheter

The Maids: highly theatrical exploration of power levels Grym skönhet

Dialogue & Discussion