The Maids

Publiken i ett intensivt grepp

…en musikteaterföreställning som från första stund håller publiken i ett intensivt grepp. Starka spänningsfält byggs upp av ett konglomerat av ord, musik och teater… Främst imponerar de expressiva, svåra sångstämmorna som på ett verkningsfullt sätt får fram det hysteriska draget hos de båda systrarna och som hela tiden är kongeniala med texten.

  • Gun Söderholm, Vestmanlands Läns Tidning

Nära inpå det psykologiska skeendet En egenart som få moderna dansverk

Dialogue & Discussion