The Maids

Lockande utvecklingsbar musikdramatik

Peter Bengtson låter kompositionsstilar spela specifika roller: filmmusikalisk kitsch, modernistiskt maktspråk och naiv undergivenhet blir självständiga gestalter…

Här används operan som material, inte som självändamål. Det skapar en väg mot utvecklingsbar musikdramatik som är mycket lockande.

  • Erik Wallrup, I Dag

En musiksaga för vår tid En opera i en klass för sig

Dialogue & Discussion