The Maids

Nära inpå det psykologiska skeendet

Sällan har modern operamusik gått så nära inpå, nästan matematiskt följt och kommenterat det psykologiska skeendet.

  • Jan Kask, Uppsala Nya Tidning

Ett livshotande rollspel Publiken i ett intensivt grepp

Dialogue & Discussion